Okupatzen duten pertsonek IMI/RGIa eskuratzeko eskubidea daukate

1989an IMIa ezarri zenetik , etxebizitza bat okupatzen zeuden pertsonek gainontzekoen eskubide berberak zeuzkaten prestakuntza sozialak jasotzeko, baldin eta honako baldintza hauek betetzen bazituzten; diru sarrera eta ondarerik ez izan eta adin eta erroldatze baldintzak bete.
Baina RGIa Lanbidera aldatu zenetik, erakunde honek beste irizpide bat hartu izan zuen barne idazki batean aipatzen zena, bertan etxebizitza bat okupatzen zeuden pertsonek RGIa jasotzeko eskubiderik ez zeukatela zioten. Irizpide hau “Criterios de Lanbide” 2013ko maiatza eta urtarrileko eta 2014ko abenduko dokumentuaren bertsioetan mantendu izan da.

Bizkaiko kolektibo ezberdinen elkarretaratzea, gizarte prestazioetako murrizketen aurka, jada ez baitute balioko errolda kolektiboek. Irudian, elkarretaratzearen une bat. ConcentraciÛn de diferentes colectivos sociales de Bizkaia para protestar por los recortes en las prestaciones sociales, ya que ya no valdr·n los empadronamientos colectivos. En la imagen, un momento de la concentraciÛn.

Ba erabat ilegala bazen ere, etxebizitzan egoteko inolako kontraturik azaltzeko modurik ez zeukaten pertsonei (bai okupek zein beste edozein egoeratan zeudenei) LANBIDEK RGIa jasotzeko baimena ezeztatzen edo kentzen ibili da, eta hainbat kasutan azken urteotan jasotako diru sarerak bueltatzea eskatu diete. Honen aurrean eskubide sozialen aldeko ARGILAN plataformatik eta EH Bilduko zinegotziaren galdera batekin lagundurik, irizpide hau berehala kentzea formalki eskatu genuen, baita RGIaren legeak dioena zehazki betetzea; lege honek ez bait dio sekula etxebizitza batean dagoenak okupatzen badabilen, errentaria edo jabea ba den, eta abar. Angel Toñák irizpide honen existentzia ukatu zion EH Bilduko zinegotziari eta onartu zuen ez zela LANBIDEren lana okupen eta etxebizitza hutsen jabeen arteko harremanak nolakoak ziren erabakitzea, eta edozein okupak RGIa eska zezakeela baldin eta zerbitzu hau eskuratzeko baldintzak betetzen bazitue.

PDF Agiria informazio guztiarekin

Iturria: Bilboko Okupazio Bulegoa

Advertisements